Table of Contents

Articles

Bendersky B.Y., Kopylov K.A.
005-009
Ganziy Y.V.
009-011
Harťanský R., Maršalka L., Kocner E., Khvorenkov V.V., Каravayev Y.L.
012-015
Gitman M.B., Eliseev A.S.
016-019
Kalentyev E.A., Tarasov V.V., Novikov V.N., Puzanov Y.V.
019-022
Klimov I.Z., Moshonkin V.A., Shishkin A.L.
022-025
Korobeynikov A.V., Gafarov R.M., Mukhamedshin A.F., Frančenko R.S.
025-028
Abramov I.V., Abramov A.I., Sinitsyn A.N., Sinitsyna V.V.
029-031
Beresnev N.V., Korshunov A.I.
031-035
Lipchenko Y.N., Romanov V.G., Sharipov R.R., Zabolotskikh V.I.
035-039
Lyupa D.S., Ivanova T.N., Lyupa O.S., Korshunov A.I.
039-044
Plekhanov F.I., Molchanov S.M.
045-047
Pokras I.B., Chikurov G.A.
048-050
Pokras I.B., Shelkovnikova Y.N.
050-053
Repko V.N., Chumakova E.V.
054-055
Savelyeva T.V.
056-059
Svirshchev V.I., Flegentov V.K., Podbornov I.V., Trubitsyn A.V.
060-063
Tarasov V.V., Lokhanina S.Y., Ignatenkova L.A., Puzanov Y.V.
063-065
Tepin N.V., Shenogin V.P.
066-068
Urazbakhtina A.Y.
069-076
Shenogin V.P., Tepin N.V.
076-080
Shchenyatsky A.V., Chukhlantsev E.S.
080-083
Yakimovich B.A., Tenenev V.A., Solomennikova S.I.
084-092
Yakimovich B.A., Tenenev V.A., Solomennikova S.I.
092-095
Egorov S.F.
096-098
Klimov I.Z., Kopysov A.N., Chuvashov A.M.
099-102
Kolesnikova E.M.
103-105
Lipanov A.M., Shelkovnikov Y.K., Aliev A.V., Osipov N.I.
106-112
Lipanov A.M., Shelkovnikov Y.K., Sermyagin K.V., Aliev A.V.
112-117
Lomaev G.V., Vahitov R.N., Kuleshova D.S., Musalimov A.N., Kamalova Y.B.
117-120
Nistyuk A.I.
120-122
Ponomareva O.V., Ponomareva N.V.
122-129
Ushakov P.А., Maksimov K.О., Tarasov А.V.
130-135
Abramova A.A., Dyagelev M.Y., Isakov V.G., Svalova M.V.
136-140
Alekseev V.A., Gorodilov M.A., Korobeinikov A.A., Kuchuganov A.V.
140-143
Grygoryev I.M.
144-149
Senilov M.A.
149-152
Senilov M.A., Danilov M.V.
153-156
Baranov V.A., Anikina R.A.
157-162
Dybrin A.A.
163-167
Sychugov S.V., Yakovlev G.I., Kazantseva A.S., Gainetdinova D.R.
168-172
Turchin V.V., Yudina L.V., Ibatyllina A.R., Sattarova A.R.
173-180
Yakovlev G.I., Kerienė J.R., Maeva I.S., Pudov I.A., Hazeev D.R.
180-186
Yakimovich B.A., Khvorenkov V.V., Korshunov A.I.
187-191