Table of Contents

Articles

Gorokhov M.M., Korepanov A.V., Tenenev V.A.
5-11
Danilov V.I., Lyalin V.E.
11-16
Efimov I.N., Morozov E.A.
16-20
Kim S.L.
20-23
Kopysov S.P., Tonkov L.E., Chernova A.A.
24-31
Tenenev V.A., Shelkovnikova Y.N.
31-34
Ushakov P.A., Baturkina E.Y.
34-40
Ushakov P.A., Beckmachev D.A., Shirokikh S.A.
41-44
Vozhakov A.V., Gitman M.B., Stolbov V.Y.
45-49
Gusev A.V., Zakuraev V.V., Turygin Y.V.
49-55
Imangulov A.R., Filkin N.M.
55-58
Kadyrova L.S., Mkrtchyan A.F.
57-62
Kuznetsov V.S., Kuznetsov A.S., Mogilnikov E.V.
62-66
Kuznetsov S.V.
66-69
Lipchenko Y.N., Tsymbalov G.V., Sharipov R.R., Zabolotskikh V.I.
69-73
Mazets V.K., Filkin N.M., Golub T.Y.
74-75
Morozova V.G., Dresvyannikov D.G., Mikhaylov Y.O.
76-78
Nikitin Y.R., Abramov I.V., Stepanov P.I.
79-87
Nikitina O.V., Urazbakhtina A.Y.
87-92
Nishta A.P., Skvortsov A.N.
93-96
Platov S.A., Turygin Y.V.
96-100
Turygin Y.V., Zubkova J.V.
100-104
Urazbakhtin F.A., Kharinova J.Y.
100-110
Fominykh R.L., Yeltsov M.V., Suloyev N.S.
110-115
Shavrin O.I., Skvortsov A.N.
116-119
Shavrin O.I., Spichkin N.A., Skvortsov A.N.
119-122
Vashurin D.Y., Gitlin V.B.
123-126
Vdovin A.Y., Afanasyev V.A.
126-129
Gafarov M.R., Gafarov R.M.
130-133
Kamalova Y.B.
134-140
Kuznetsova V.A., Kuznetsov P.L., Belyaeva E.A., Muravyov V.V.
140-143
Muravyov V.V.
144-148
Ponomareva O.V., Ponomarev V.A.
149-157
Smirnov V.S., Korobeynikov A.V.
158-160
Stepanov P.I., Lagutkin S.V., Nikitin Y.R.
160-165
Sultanov R.O., Danilov M.V.
165-169
Shelkovnikov Y.K.
169-172
Alekseyev V.A., Usoltsev V.P., Yuran S.I.
173-177
Nazarov S.A., Grakhov V.P.
178-180
Ryabov Y.G., Lomaev G.V., Emelyanova M.S.
181-184
Ivanitskiy V.A., Tyulenyov M.E.
185-189
Kashin E.M., Didenko V.N.
189-193
Korolev S.A., Valiullin M.A., Merzlyakov A.Y., Sairanov A.S.
194-198
Korolev S.A., Maykov D.V.
198-202
Morozov A.V., Barsukov V.K., Morozov V.A.
202-207
Sudakov A.I., Chabanov E.A., Shulakov N.V.
207-213
Sudakov A.I., Chabanov E.A., Shulakov N.V., Shutemov S.V.
213-220
Yakimovich B.A., Vologdin S.V., Botova Y.S.
221-224
Yakovlev G.I., Pervushin G.N., Izryadnova O.V., Gordina F., Mazitov A.V.
225-228
Morozov V.G., Pleshakov D.S.
229-231
Svalova M.V., Nepogodin A.M., Cherednikova O.S.
231-234
Urazbakhtin F.A., Urazbahtina A.Y.
234-240
Fominykh R.L., Tishkov P.V., Yeltsov M.V.
240-243