Table of Contents

Mathematics and mechanics (only archive)

Aliev A.V., Voevodina O.A.
5-8
Aliev A.V., Kalinnikov A.A., Kalinnikov A.E.
8-12
Efimov I.N., Morozov E.A., Selivanov K.M.
13-15
Ilaletdinov L.F., Ponomarev M.I., Tenenev V.A.
16-20
Tyurin A.P., Parakhin D.V., Shaklein A.A., Zamotin K.Y.
20-24

Energy, metallurgical and chemical engineering

Abramov I.V., Lekomtsev P.V.
25-28
Baranchik V.P., Zakirov M.F., Ivanov K.A., Kibardina N.A.
28-31
Goldfarb V.I.
31-35
Ilyin A.P., Zhevlakov G.N., Vorobyeva L.S.
35-39
Imangulov A.R., Filkin N.M.
39-42
Kalentyev E.A., Tarasov V.V., Novikov V.N., Puzanov V.Y., Bazhin A.G.
42-46
Mikhailov Y.O., Maykov A.L.
46-49
Novikov V.N., Tarasov V.V., Kalentyev E.A., Puzanov Y.V.
49-52
Osetrov V.G., Slashchev E.S.
52-56
Pechenkin I.A., Puzanov V.Y., Gilfanov R.M.
57-59
Stepanov P.I., Lagutkin S.V., Nikitin Y.R.
59-63
Stolbov K.L., Nikitin Y.R.
64-69
Tarnaev A.G.
69-73
Timofeyev V.L., Fedorov V.B., Pogrebovsky A.V.
73-75
Trubachev E.S., Zubkova A.I.
76-78
Trubachev E.S., Kuznetsov A.S., Puzanov V.Y.
79-82
Shelpyakov A.N.
82-86
Shilyaev S.A.
86-89
Shchenyatsky A.V., Sinitsyna V.V.
90-95

Device engineering, metrology, measuring equipment and systems

Belyaeva E.A., Muravyev V.V.
96-102
Gushchin A.S.
102-105
Egorov S.F., Korobeynikova I.V.
105-108
Klimov I.Z., Shishkin A.L.
108-112
Kuznetsova V.A., Muravyov V.V.
112-115
Milovzorov G.V., Milovzorov D.G., Redkina T.A., Sadrutdinov R.R.
115-119
Politaeva A.I., Yakovlev G.I., Shaybadullina A.V., Gordina A.F.
120-125
Ponomareva O.V., Ponomarev A.V., Ponomarev V.A.
126-132
Ponomareva O.V.
132-138
Redkina T.A., Milovzorov D.G., Sadrutdinov R.R., Morozova E.S.
138-143
Tenenev V.A., E.V., Ilaletdinov L.F.
143-147
Horvath D.
148-154

Earth sciences

Aliev A.V., Volokhin A.V., Volokhin V.A.
155-157
Emelyanova M.S., Lomayev G.V.
157-159
Kislyakov A.A., Grakhov V.P., Kislyakova Y.G., Drogomiretsky A.V.
159-163
Kuchuganov A.V., Solovyova A.N.
164-166
Solovyova A.N.
167-168

Computer linguistics (only archive)

Zhdanova E.A., Belykh A.A.
169-174

Energy engineering (only archive)

Buldakova I.N., Korepanov E.V.
175-177
Didenko V.N., Kashin E.M.
178-183
Korepanov E.V.
184-188
Morozov A.V., Barsukov V.K., Morozov V.A.
188-190
Palagin A.V., Sterkhov A.I., Korepanov E.V.
191-194
Sibgatullin B.I., Barsukov V.K.
195-202

Nano techniques (only archive)

Saraykina K.A., Golubev V.A., Yakovlev G.I.
203-207
Khafizova N.F., Torzhkova N.N., Gizzatullina A.F., Zorina E.K., Michkova A.S., Platova A.S.
207-210
Yakovlev G.I., Kislyakov K.A.
211-213

Articles

Dudarev I., Blecha P.
214-217
Lyupa O.S.
217-220
Klekovkin V.S., Chukhlantsev E.S., Danilova A.A.
221-223
Surnina N.A.
223-226