Table of Contents

Articles

Merzlyakova A.Y., Korshunova E.Y.
4-9

Energy, metallurgical and chemical engineering

Abramov I.V., Abramov A.I., Bashar S., Romanov A.V.
10-13
Babichev D.T.
14-18
Volkov M.A., Osetrov V.G.
19-22
Dobrovolsky D.S.
23-26
Ilyin A.S.
27-30
Kondratov R.Y.
31-38
Konovalov M.S., Shenogin V.P.
39-42
Malina O.V.
43-52
Plekhanov F.I., Pervushin G.N.
53-54
Seletkov S.G.
55-59
Starzhinsky V.E., Goldfarb V.I., Shilko S.V., Shalobaev E.V., Tesker E.I.
60-66
Elbakian A.G., Sentyakov B.A.
67-70
Sidorenko V.I., Shtennikov I.V.
71-75
Antonjuk V.E., Goman A.M., Ishin N.N., Kane M.M., Komissarov V.V., Skorokhodov A.S., Sosnovskiy L.A., Starzhinsky V.E., Tesker E.I.
76-81
Makarova E.V., Rykinin A.N.
82-85

Device engineering, metrology, measuring equipment and systems

Egorov S.F., Kazakov V.S., Afanasyev V.A., Kornilov I.G., Korobeynikova I.V.
86-93
Starodubtseva V.A., Shklyaev M.O.
94-104

Informatics, Computer Science and Control

Al Akkad M.A., Gazimzyanov F.F.
105-108
Gafarov R.M., Arkhipov I.O., Korobeynikov A.V., Elantsev M.O.
109-112
Nikolaeva Y.V.
113-116
Chukhlantsev E.S., Blagodatsky G.A., Oskolkov I.A.
117-120
Kuzmin I.A., Korshunov A.I.
121-125

Earth sciences

Alekseev V.A., Usoltsev V.P., Yuran S.I.
126-130
Chernov I.A., Didenko V.N.
131-134