Issue Title
 
No 2 (2011) A method of combating global warming Abstract   PDF (Русский)
Zalikhanov M.C., Grakovich V.F., Kuznetsov N.P., Fedorov V.A.
 
No 1 (2010) A Modified Method of Harmonic Linearization Abstract   PDF (Русский)
Khizhnyakov Y.N.
 
No 2 (2011) A New Approach to the Choice of Snow Cutting Regimes with Machine Working Organs Abstract   PDF (Русский)
Zakirov M.F., Baranchik V.P.
 
No 2 (2011) A New Scheme of Generating Spiroid Teeth Abstract   PDF (Русский)
Trubachev E.S., Zlobina P.A., Loginov S.E.
 
Vol 14, No 2 (2016) A technique and system of content-based retrieval of drawings and schemes from archives of technical documentation Abstract   PDF (Русский)
Kasimov D.R.
 
Vol 13, No 1 (2015) About hydraulic resistance of gravity flows within the concept of the effective diameter Abstract   PDF (Русский)
Muftahutdinova Z.R.
 
Vol 16, No 2 (2018) About the Concept of Environmental Development of the Perm Region Abstract
Makarova M.B., Yarkov M.A., Sevastyanova I.G.
 
Vol 15, No 1 (2017) Abundances of Anthropogenic Mud Flows in the North Caucasus Region Abstract   PDF (Русский)
Sergeyeva G.A., Adamyan V.L.
 
No 1 (2013) Acoustic target with portable sensor Abstract   PDF (Русский)
Kazakov V.S., Korobeynikov V.V.
 
Vol 15, No 1 (2017) Active Balancing of Super-Capacitors Abstract   PDF (Русский)
Starodubtseva V.A., Shklyaev M.O.
 
No 2 (2013) Active zones of rotor type solid propellant gas generator Abstract   PDF (Русский)
Kashin E.M., Didenko V.N.
 
No 2 (2009) ADAPTATsIYa MEROPRIYaTIY PO SOVERShENSTVOVANIYu NAUChNO-METODIChESKOGO OBESPEChENIYa PODGOTOVKI BAKALAVROV Abstract   PDF (Русский)
, ,
 
No 2 (2006) ADAPTIVNAYa SOVMESTNAYa FIL'TRATsIYa PARAMETROV RADIOSIGNALOV PRI KOGERENTNOM PRIEME Abstract   PDF (Русский)
 
No 1 (2011) Aiming Mark Monitor on the Basis of a Video Camera Abstract   PDF (Русский)
Egorov S.F., Kazakov V.S., Korobeynikov V.V.
 
No 1 (2013) Algorithm of cardiac arrhythmias analysis using the linguistic and sequential analysis and COBWEB clustering algorithm Abstract   PDF (Русский)
Menlitdinov A.S., Barkov M.A., Korobeynikov A.V.
 
No 2 (2013) Algorithms of eliminating the interference when the generating the scanned images of log curves Abstract   PDF (Русский)
Sultanov R.O., Danilov M.V.
 
No 2 (2006) ALGORITM OTsENKI SMEShchENIYa VIDEOKADRA NA OSNOVE VYBORA KhARAKTERNYKh BLOKOV S ISPOL'ZOVANIEM KOEFFITsIENTOV DKP Abstract   PDF (Русский)
 
No 1 (2007) ALGORITM POISKA OPTIMAL'NOY POSLEDOVATEL'NOSTIIZUChENIYa DISTsIPLIN V VUZE Abstract   PDF (Русский)
 
Vol 16, No 2 (2018) Alternative Solar Energy: Pressing Problems and Proposed Ways to Solve Them Abstract
Starodubtseva V.A., Orlov V.A., Tyulkin M.V., Mazitov A.S.
 
No 2 (2013) Amendments to the potential of interaction between metal atoms on the basis of interaction between outer electron shells Abstract   PDF (Русский)
Kim S.L.
 
Vol 13, No 3 (2015) An approach to development of enterprise simulation model Abstract   PDF (Русский)
Kutergin V.A., Sukhikh R.V., Turygin Y.V.
 
Vol 15, No 2 (2017) An automated Regulator for the Excess Amount of Oil for the Hydraulic Press Assembly Abstract   PDF (Русский)
Abramov I.V., Abramov A.I., Bashar S., Romanov A.V.
 
No 2 (2010) An Estimation Method of Definition of Streaming Liquid Depth in a Flow Channel Abstract   PDF (Русский)
Kuznetsov N.P., Yurtikov R.A., Solovjev S.М.
 
No 1 (2007) ANALIZ AKUSTIChESKIKh KhARAKTERISTIK VENTILYaTORNOY STUPENI AVIATsIONNOGO DVIGATELYa Abstract   PDF (Русский)
, ,
 
No 1 (2008) ANALIZ BIOLOGIChESKOGO TESTIROVANIYa VLIYaNIYa KhIMIChESKIKh VEShchESTV IZ POChVY V ZONE DEYSTVIYa OB\"EKTA UKhO G. KAMBARKI Abstract   PDF (Русский)
, ,
 
1 - 25 of 972 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>