Issue Title
 
No 2 (2007) VOPROSY RATsIONAL'NOGO ISPOL'ZOVANIYa TERMAL'NYKh VODSEVERNOY OSETII Abstract   PDF (Русский)
 
No 1 (2008) VREMENNYE SVYaZI PRI DVIZhENII DETALEY PO OPERATsIYaM Abstract   PDF (Русский)
,
 
No 1 (2009) VYBOR REAGENTA DLYa OChISTKI I OKhLAZhDENIYa OTKhODYaShchIKh GAZOV USTANOVOK PO SZhIGANIYu OTKhODOV Abstract   PDF (Русский)
,
 
No 2 (2009) VYChISLENIE POKAZATELYa POTENTsIALA KONKURENTOSPOSOBNOSTI KAFEDRY S POMOShch'Yu ISKUSSTVENNYKh NEYRONNYKh SETEY Abstract   PDF (Русский)
 
No 1 (2007) VYDELENIE POLEZNOGO SIGNALA S GRUPPOVOY STRUKTUROYV STOKhASTIChESKOM KANALE SVYaZI Abstract   PDF (Русский)
 
No 2 (2009) VYSOKOSKOROSTNYE KAMERNYE SISTEMY KAK SOVREMENNYY INSTRUMENT UPRAVLENIYa RISKAMI Abstract   PDF (Русский)
, ,
 
Vol 15, No 1 (2017) Widening the Functional Scope of the Stand for Accelerated Tests of Bearing Supports Abstract
Imangulova A.A., Rudin R.A., Gorbunova K.A.
 
No 1 (2014) Work planning with subcontracting enterprises by means of fuzzy programming Abstract   PDF (Русский)
Kiriyevskaya A.G., Tenenev V.A., Shaura D.S.
 
No 2 (2012) Workstation for measuring the speed and distribution of ammunition striking elements in directions of expansion Abstract   PDF (Русский)
Lipchenko Y.N., Romanov V.G., Sharipov R.R., Zabolotskikh V.I.
 
No 2 (2007) ZAGRYaZNENIE ATMOSFERY GORNOGO REGIONA NAD AVTOTRASSAMI Abstract   PDF (Русский)
 
No 1 (2008) ZAKhVATNYE USTROYSTVA V MIKROROBOTOTEKhNIKE Abstract   PDF (Русский)
,
 
No 2 (2007) ZAKONOMERNOSTI MALOTsIKLOVOGO DEFORMIROVANIYa I RAZRUShENIYa ShTAMPOVYKh STALEY PRI EKSPLUATATsIONNYKh TEMPERATURAKh Abstract   PDF (Русский)
,
 
No 1 (2009) ZNAChENIE KOSVENNYKh METODOV BIOMONITORINGA PROMYShLENNYKh OB\"EKTOV Abstract   PDF (Русский)
,
 
Vol 13, No 3 (2015) Интерактивная программная система управления регистрацией информации и обработки результатов баллистических испытаний малокалиберных боеприпасов Abstract
, ,
 
Vol 13, No 3 (2015) Исследование влияния на точность акустической мишени, инвариантной к рабочей позиции математической модели Abstract
, ,
 
Vol 13, No 3 (2015) Критерии принятия решения при выборе эффективной структуры-стратегии ПС машиностроения Abstract
 
Vol 13, No 3 (2015) Особенности построения широкополосного программно-определяемого радиомодема с использованием аппаратных возможностей ПЛИС Abstract
, ,
 
Vol 13, No 1 (2015) Сalculation of alloying the weld with active addition metal in ceramic flux Abstract
Salangin V.G., Kirsanov A.V.
 
Vol 13, No 1 (2015) Сomputer aided decision-making at manufacturing enterprise management Abstract
Kutergin V.A., Sukhikh R.V., Turygin Y.V.
 
Vol 13, No 3 (2015) Система обработки и интерпретации аэробаллистической информации Abstract
 
No 1 (2014) Соmplex inspection of buildings and constructions Abstract   PDF (Русский)
Grakhov V.P., Yakushev N.M., Lozhkina A.Y.
 
Vol 13, No 3 (2015) Стенд для испытаний танталовых конденсаторов импульсным током Abstract
,
 
901 - 922 of 922 Items << < 32 33 34 35 36 37