Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Tyukpiekov V.N., Nikitina O.V.
3-6
Melnikov R.V., Shchenyatskiy A.V., Trutnev G.A.
7-11
Ibrahim I.N.
12-18
Turygin Y.V., Zubkova Y.V., Speranskikh T.N.
19-22
Pisarev S.A., Minibaev R.V.
23-26
Galiakhmetov R.A., Galiakhmetova M.R., Fayzulin M.I.
27-29
Ilyin S.Y.
30-31
Firsova S.N., Glukhova M.N., Ilyasova Y.I.
32-40
Leonov M.V.
41-46
Leonov M.V., Glukhova M.N.
47-49
Blokhin I.V.
50-54
Fominykh M.A., Sokolova N.G.
55-60
Shilyaeva O.N.
61-63
Kabirov R.G.
64-67
Pronina I.V.
68-70
Nistyuk A.I., Derisheva N.A.
71-73
Belyaeva E.A., Murav’ev V.V.
74-81
Kuznetsova V.A., Murav’ev V.V.
82-88
Kaysina I.A., Vasiliev D.S., Abilov A.V., Kaysin A.E., Nistyuk A.I.
89-93
Sevastyanov B.V., Shadrin R.O., Kubayev R.V., Savkina S.A.
94-98
Zhdanova E.A.
99-103
Vernyaeva R.A.
104-108
Kuznetsova I.A.
109-115
Ershov D.I.
116-122
Iskanderova A.B., Bulatova E.G.
123-127
Solomatina S.Y.
128-130
Volovik I.V.
131-135
Gulyaev A.A.
136-139
Veretennikova V.B., Shikhova O.F.
140-145
Krasavina Y.V., Ponomarenko E.P.
146-150
Karmanchikov A.I., Begunova E.V.
151-154