Table of Contents

Articles

Vashurin A.S., Gerasin A.V., Orlov L.N., Tumasov A.V., Ivshin K.S.
4-7
Shchenyatskiy A.V., Smirnov K.N.
7-10
Shchenyatskiy A.V., Eremina Y.A., Еfremov S.М.
10-14
Lipanov A.M., Stepanova N.V., Shishkina L.V.
15-18
Dementiev V.B., Ovcharenko P.G., Leshchev A.Y.
18-20
Blokhin A.N., Belyakov V.V., Zezulin D.V.
21-25
Kuznetsov N.P., Tarasovа M.A.
25-29
Shenderov I.B.
30-33
Kugaevsky S.S.
34-36
Bairamov F.D., Bairamov B.F., Fardeyev A.R.
37-40
Kamaletdino D.S.
41-42
Yakubova N.R.
42-44
Koshcheev V.A., Taranukha K.V.
44-47
Sannikova А.G., Sapogov S.V.
47-50
Koshcheev V.A., Asaul A.N.
50-53
Lagunova T.P., Lagunov Y.P.
54-57
Ilyin S.Y.
57-59
Kotomina N.G., Dubik E.A.
59-62
Dmitrieva A.P., Polishchuk E.A.
62-65
Taranukha N.L., Bakirova Z.R.
65-67
Shigabutdinov A.F.
68-70
Semakina K.E., Volkova T.G.
71-74
Fedorov Y.V.
74-75
Shishakov K.V.
76-79
Sukhankin G.V., Gertsen N.T.
80-82
Bartlova M., Bogatyreva N.N.
82-85
Pavlikova S., Gaspar G.
86-88
Dogadin S.E., Zhurbin I.V.
89-92
Kulikov V.A., Syakterev V.N.
92-95
Кlimov I.Z.
95-
Rubtsov Y.F.
99-101
Sevastyanov B.V., Shadrin R.O.
102-104
Isupov N.S., Kuchuganov A.V.
104-107
Kolesnikova E.M., Kolesnikova L.N.
107-109
Karpukhin E.V., Dyatkov V.S., Demin S.B.
109-112
Shishakov K.V.
112-115
Rubtsov N.V.
115-116
Nada Shokeh -., Mhd Aiman Al Akkad -.
117-123
Nasser Halabi -., Mhd Eid Qusaybatie -., Rayed Homsi -., Mhd Aiman Al Akkad -.
124-126
Malina О.V., Valieev О.F., Мorozоv S.А., Kholmogorov А.V.
126-129
Kozminykh N.M., Golovanov A.A.
129-131
Spiridonov S.V., Kluchnikova O.N.
132-135
Istomina M.N.
135-136
Kalyadin N.I.
137-142
Kalyadin N.I., Sandalov D.N.
142-146
Мitin V.Y.
146-148
Ivonina E.A.
149-150
Gorbunov A.G.
151-152
Baranov A.A.
153-155
Bushmeleva G.V., Solodyankina O.V.
156-158
Starikov S.A.
158-161
Sabitova N.G.
162-163
Shestakova N.V., Shikhova O.F., Shikhov Y.A.
164-167
Seletkov S.G.
167-170