Table of Contents

Articles

Kuznetsov N.P., Chazova K.J.
4-7
Kugultinov S.D., Kolegov S.A.
7-9
Sankin Y.N., Romashkov S.V.
10-14
Kuznetsov N.P., Volokhin A.V.
15-17
Pokras I.B., Shelkovnikova Y.N.
17-19
Kurganov D.A., Urazbakhtin F.A., Chebkasov M.S.
19-24
Bagichev S.A., Orlov L.N., Tumasov A.V., Gerasin A.V., Ivshin K.S.
25-27
Bagichev S.A., Orlov L.N., Ivshin K.S.
27-31
Ovsyannikov A.V.
31-33
Smirnov K.N., Schenyatskiy A.V.
34-37
Kugaevskiy S.S.
38-42
Alekseev A.V., Krasnikov V.S.
42-45
Kulyashov A.P., Shapkin V.A., Koshurina A.A., Krasheninnikov M.S.
454-50
Кorshunov А.I., Yakimovich B.А.
51-53
Gazizullin N.A.
54-56
Antonyuk V.S., Bulikejeva A.G.
57-58
Antonyuk V.S., Ehrlich G.V.
59-60
Stepus А.F.
61-65
Lyalin V.E., Guryeva M.V.
66-68
Nagornyh O.A., Revenko N.F.
69-72
Kardakova A.A.
72-74
Komissarova M.A.
74-77
Semenova V.A., Sokolova N.G.
77-81
Gadzhikurbanov D.M., Ilyin S.Y.
82-84
Lagunov Y.P., Lagunova T.P.
84-86
Zhelnova C.V., Osipov A.K.
87-92
Mitiukov N.W.
92-94
Deryagin S.V.
95-97
Ponkratov V.Е.
97-101
Zotov F.P.
101-106
Kolesnikova A.A.
106-109
Khatbullin R.A.
110-111
Podkin Y.G., Chikurov T.G.
112-115
Abramov I.V., Abramov A.I., Nikitin I.A.
115-118
Gulyaev P.V., Gafarov M.R., Shelkovnikov Y.K., Tyurikov A.V., Kiznertsev S.R.
119-122
Kozhevnikov S.A., Yakunin A.G.
122-125
Bormotov A.N., Proshin I.A., Vasilkov A.V.
126-130
Lozhkin A.G.
130-132
Zhirov D.K., Blagodatsky G.A., Denisov V.A.
132-134
Gabdrakhmanov I.N., Zavarzina V.V., Kuchuganov V.N.
135-139
Naidenov S.K.
139-142
Rozhentsov V.V.
143-145
Krotov L.N., Krotova E.L., Malkov A.A.
145-147
Karpova O.O., Krotov L.N., Krotova E.L., Osipovich A.E.
148-149
Jurova M., Chytilova E.A., Supina T.
149-152
Rubtsov Y.F.
152-155
Alekseev V.A., Yannikov I.M., Telegina M.V.
155-159
Yakimovich B.A., Solomennikova S.I.
160-164
Elenskaya E.Y.
165-167
Sevodin M.A.
167-170
Kalyadin N.I.
170-174
Lipanov A.M., Stepanova N.V., Shishkina L.V.
174-177
Trojnikova E.V.
178-181
Aisina I.F., Insapova T.N., Kolotova O.M., Gerasimova L.A.
181-184
Zhukova A.V., Osmina E.V.
184-186
Kirsanov Y.L., Timofeev V.L., Fedorov V.B., Ziganchina E.A.
187-190
Batakov B.L.
190-193
Ponomarenko E.P., Osmina Е.V.
193-196
Krivoshchekova N.V.
197-200
Semakina N.V., Kodolov V.I., Pletnev M.A.
200-204
Kugusheva T.V.
204-206
Lubimova O.V.
206-208
Zubkov D.A.
208-209