Table of Contents

Articles

Kuznetsov N.P., Buravov A.N., Bukhtulova E.V.
4-10
Shelpyakov A.N., Mikhalev K.A., Kuimov V.B., Zakirov R.Z.
10-13
Efremenkov E.A.
13-17
Plekhanov F.I., Monakov A.V.
18-20
Božek P., Goga V., Korshunov A.I.
20-25
Dragunov M.E., Chernykh M.M., Sadykova G.R.
26-28
Abramov A.I., Abramov I.V., Lekomtsev P.V.
28-30
Kuznetsov S.V.
31-34
Božek P., Korshunov A.I.
34-40
Kuznetsov A.P., Zamyatin K.I.
40-43
Urazbakhtina A.Y., Urazbakhtin F.A.
44-48
Pahomov D.S., Chuvakov A.B.
48-51
Shchenyatskyi A.V., Chukhlantsev E.S.
51-54
Zhuravlev E.S.
55-57
Gadzhikurbanov D.M., Ilyin S.Y.
57-58
Kim Y.L.
59-60
Tonkikh S.A.
61-64
Ostaltsev A.S.
64-66
Ionov S.A.
66-67
Kim L.G., Tyurev V.K.
68-70
Ponomarev D.V., Tyurev V.K.
070-072
Ibragimov A.U., Ibragimova L.A., Nurislamova L.S.
72-74
Dubik E.A.
75-78
Vasilieva O.E., Revenko E.O.
78-81
Revenko N.F., Berkutova T.A.
81-86
Bakirova Z.R.
86-88
Drapkin I.M., Mariev O.S., Monastyrenko E.K.
89-92
Fedorov Y.V.
92-94
Mezrina N.M.
94-97
Muraviev V.V.
98-102
Kulikov V.A., Syakterev V.N., Vasiliev I.A.
103-106
Muravieva O.V., Bogdan O.P., Murashova D.S., Kuznetsov E.P.
106-110
Gulyaev P.V., Tyurikov A.V., Kiznertsev S.R., Shelkovnikov E.Y.
110-113
Kulikov V.A., Korobeynikova I.V., Korobeynikov V.V.
113-116
Arkhipov I.O., Alyogin M.A.
117-120
Ryabaya S.A.
120-123
Vorobyev A.V.
123-126
Kashevarova G.G., Vorobyev A.V., Faizov I.N.
126-130
Mikheyeva K.N., Goltsova O.B.
130-133
Sultanov R.O.
133-136
Danilov V.I., Lyalin V.E.
136-140
Sevastyanov B.V., Shadrin R.O.
140-142
Yurkov A.F., Klekovkin V.S.
142-144
Danilov V.I.
145-148
Zolotukhin I.V., Zolotukhina L.A.
149-154
Egorov M.Y., Parfenov A.Y.
155-158
Kryuchkov M.V.
159-161
Shikhov Y.A., Isaeva T.A.
162-165
Shikhova O.F., Bernatova N.M.
166-170
Voytovich I.K.
170-173
Kislyakova Y.G.
173-176
Nekipelova I.M.
177-179
Izyurieva I.A.
180-182
Gorbunov A.G.
182-184
Timofeev V.L., Fedorov V.B., Agafonova N.M.
184-188
Goldfarb V.I., Barmina N.A.
188-191