Table of Contents

Mechanical engineering (only archive)

Konyshev A.L., Ivanov K.A.
4-6
Dobrovolsky D.S.
6-8
Kozlov V.V., Vasilyev A.V., Golubtsov D.L.
8-11
Kozlov V.V., Sheremetyev V.G., Vasilyev A.V., Golubtsov D.L.
11-15
Pavlov A.N., Gladkov A.N., Kamyshan A.Y.
15-19
Mormul R.V., Pavlov A.N., Gladkov A.N.
19-23
Vinnik P.M., Ivanov K.M., Danilin G.A.
23-26
Zhuk D.I., Gaffanov R.F., Shchenyatskiy A.V.
27-29

Economics (only archive)

Khomenko E.B., Kuznetsova A.G.
30-32
Malikova D.M.
33-36
Matveyeva I.V., Khomenko E.B.
36-40
Kuznetsova A.G., Khomenko E.B., Vatutina L.A.
40-43
Lagunova T.P., Lagunov Y.P., Babintseva A.B.
43-46
Taranukha N.L., Sukhoeva N.I.
46-48
Kamaletdinov D.S.
48-50
Melnikov D.A., Panteleyeva E.A.
50-52
Galiakhmetov R.A., Markova E.O., Rashina M.V.
52-54
Galiakhmetov R.A., Koretskiy V.P., Mardanova I.M., Galiakhmetova M.R.
54-58
Sokolova N.G., Titova O.V.
58-62
Perevoshchikova O.A.
62-65
Firsova S.N., Meshcheryakova T.A.
65-68
Kamalova A.A.
68-71

Radio engineering and communications (only archive)

Perevozchikov S.M., Zagrebin L.D., Artanov A.M.
72-74
Polenov D.Y.
74-77
Kopysov A.N., Zhidyaev A.V., Baturin I.S., Saveliev A.V.
77-80
Ponomarev V.A., Ponomareva O.V., Ponomarev A.V.
80-83
Lyalin V.E., Krasnov A.N.
83-86

Informatics, Computer Science and Control (only archive)

Blagodatsky G.A., Gorokhov M.M., Chukhlantsev E.S.
87-90
Chukhlantsev E.S., Blagodatsky G.A., Bas A.A.
91-94
Shadlov A.I., Dmitrienko N.V.
94-97
Vytovtov P.K., Markov E.M., Kulikov V.A.
97-100
Abramov A.I., Abramov I.V., Mazitov T.A., Palmov A.M.
101-104
Vologdin S.V., Starkova E.K.
105-106
Arkhipov I.O., Elantsev M.O.
107-109
Arkhipov I.O., Khatmullin A.A.
110-113
Korepanova N.V.
113-115

Mathematics (only archive)

Zubova S.P., Litvinov D.A.
116-118
Spolokhova M.A., Ponomarev S.B., Vostroknutov M.E., Sarkisyan I.A.
118-120
Mishchenkova O.V.
120-123

Educational sciences (only archive)

Ryazantseva G.S.
124-126
Gareyev A.A.
127-128
Gibadullin I.G., Kozhevnikov V.S., Mayamsin N.B.
128-130
Voytovich I.K.
131-134
Sandu O.M.
134-139
Gein A.G., Rekant E.M.
139-146
Vakhnina V.V., Gorodilov D.N.
147-149
Krylov E.G.
150-153