(1)
Сааид, И. З.; Осама, А. Х.; Омар, Ф. Э. СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАНОКАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И НАНОКАОЛИНА НА СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. Интеллект. сист. произв. 2018, 16, 147-159.