[1]
И. З. Сааид, А. Х. Осама, и Ф. Э. Омар, «СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАНОКАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ И НАНОКАОЛИНА НА СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА», Интеллект. сист. произв., т. 16, вып. 3, сс. 147–159, окт. 2018.