Table of Contents

Mathematics and mechanics (only archive)

Zlobina A.G., Zhurbin I.V.
5-8
Kim S.L., Shamaeva N.P.
9-14
Kononova E.A., Svalova M.V., Nepogodin A.M.
15-18
Korobeynikov A.V., Pogudin S.I., Smirnov V.S., Gafarov R.M.
19-25
Popov D.N., Didenko V.N., Kasimov R.Z.
26-30

Energy, metallurgical and chemical engineering

Abramov I.V., Abramov A.I., Nikitin Y.R., Romanov A.V.
31-35
Bochkarev O.I., Tenenev V.A., Yakimovich B.A.
36-41
Gafarov M.R., Gafarov M.R., Poltanova E.S.
42-45
Knyazev S.N., Mikhailov Y.O.
46-47
Knyazev S.N., Mikhailov Y.O., Dresvyannikov D.G.
48-49
Kutergin V.A., Sukhikh R.V., Turygin Y.V.
50-56
Milovzorov G.V., Khakimyanov M.I., Redkina T.A., Milovzorov A.G.
57-60
Mikhailov Y.O., Morozov S.A., Karavayeva A.S.
61-63
Muftahutdinova Z.R.
64-66
Nekrotyuk A.V., Korepanov E.V.
67-70
Salangin V.G., Kirsanov A.V.
71-73
Timofeyev V.L., Klevtsova R.S., Fedorov V.B.
74-78
Shchenyatskiy A.V., Pushkareva A.A.
79-81
Shchenyatskiy A.V., Chukhlantsev E.S., Pushkareva A.A.
82-85
Elbakian A.G.
86-87
Yakimovich B.A., Plekhanov F.I.
88-93

Device engineering, metrology, measuring equipment and systems

N.O.
92-94
Grakhov V.P., Mushakov D.A.
95-98
Danilov M.V., Shishov D.R.
99-101
Danilov M.V., ., Lyalin V.E.
102-107
Klochkov A.Y., Korshunov A.I., Emelyanov S.G., Baturkin S.A.
108-110
Milovzorov D.G., Redkina T.A., Sadrutdinov R.R.
111-114
Sibgatullin B.I., Barsukov V.K.
115-120
Sinyavin D.N., Tyutin S.V., Chaparin D.A., Ponomareva T.Y., Besogonov V.V.
121-123
Shelkovnikov Y.K.
124-127
Shelkovnikov Y.K., Osipov N.I., Kiznertsev S.R.
128-132

Earth sciences

Alekseev V.A., Usoltsev V.P., Yuran S.I.
133-140
Svalova M.V., Cherednikova O.S.
141-143
Starodubtseva V.A.
144-149

Energy engineering (only archive)

Efimov I.N., Morozov E.A.
149-151
Palagin A.V., Korepanov E.V.
152-156

Nano techniques (only archive)

Vologzhanina S.A., Politaeva A.I., Yakovlev G.I.
157-162
Izryadnova O.V., Yakovlev G.I., Plekhanova T.A., Nurieva L.Z., Khrushkova N.V., Shaykhalislamova A.F.
163-167
Karakulov O.E., Buzilov S.V.
168-171
Stepanova V.F., Vozmishchev V.N., Begunova N.V.
172-175
Yakovlev G.I., Kislyakov K.A.
176-179